P. C. Basisschool Rehoboth
Rozenlaan 39
2771 DB Boskoop
T. 0172 - 217338
E. info@rehobothboskoop.nl
Sponsoring

Het is algemeen bekend dat de financiële ruimte op basisscholen niet groot is. 
Met de vergoedingen die door de Rijksoverheid worden verstrekt, kunnen de onderwijskosten nauwelijks worden gedekt. Gevolg is dat slechts de hoogst noodzakelijke leer- en hulpmiddelen kunnen worden aangeschaft.
De Rehobothschool vindt het echter heel belangrijk om de kinderen méér te bieden dan het minimale en heeft daarom een aantal jaren geleden een sponsorfonds opgericht. Met het geld dat uit dit fonds beschikbaar komt, worden leerzame, zinvolle èn leuke zaken die niet uit het reguliere budget kunnen worden bekostigd, aangeschaft. 

Meer over Sponsoring 

Op dit ogenblik wordt onze school door de volgende bedrijven gesponsord:  
Tandartspraktijk
De Koning
Tennis Plus
Vrolijk Ongediertebestrijding
 Stramann Bouw