P. C. Basisschool Rehoboth
Rozenlaan 39
2771 DB Boskoop
T. 0172 - 217338
E. info@rehobothboskoop.nl
Agenda
22Jun
23Jun

Aangekondigde actie

14-06-2017
Aangekondigde actie
Het kan u bijna niet zijn ontgaan, de onrust in de onderwijswereld. De werkdruk is groot, er worden hoge eisen gesteld aan de leraren. Dat vinden wij terecht, want onze leerlingen, uw kinderen, zijn het waard dat ze optimale begeleiding krijgen. Tegelijkertijd moeten we eerlijk zijn en concluderen dat er ook wel eens een eind aan de belastbaarheid van een leerkracht komt. Door de landelijke werkgroep PO-in-actie (PO staat voor Primair Onderwijs, ofwel basisonderwijs) is 27 juni aangewezen als dag waarop het signaal wordt afgegeven dat er grenzen zijn bereikt. Er is een stakingsactie uitgeroepen voor het eerste lesuur.
Als Rehobothteam onderschrijven wij de argumenten voor deze actie. Stichtingsbreed en schoolbreed bezinnen we ons nog op wat wij doen. Als daar duidelijkheid over is zullen we u via de mail informeren en natuurlijk hoop ik dat dit uiterlijk begin volgende week het geval kan zijn.