P. C. Basisschool Rehoboth
Rozenlaan 39
2771 DB Boskoop
T. 0172 - 217338
E. info@rehobothboskoop.nl
Agenda
22Jun
23Jun

Ouderbijdrage

30-05-2017

Ouderbijdrage

Op de basisschool is het onderwijs gratis. Dat is een groot goed en dat willen we graag zo houden. Toch vragen wij van ouders een eigen bijdrage, omdat er veel uitgaven zijn waarvoor de subsidie die wij van de overheid ontvangen, niet toereikend is.
De ouderbijdrage die wij vragen is voor de extra’s, de dingen die wij belangrijk en leuk voor de kinderen vinden. Bibliotheek- en voorleesboeken, spelmateriaal voor de kleuters, teken- en handvaardigheidspullen, uitstapjes, Sinterklaas (strooigoed, cadeautjes),  beloningstickers, verjaardagskaarten, muziekinstrumenten, workshopmiddagen, cadeautjes voor Vader- en Moederdag, avondvierdaagse, eindejaarsfeest. Dat soort zaken.
Veel ouders betaalden in de afgelopen weken de bijdrage voor dit schooljaar, maar ongeveer net zoveel ouders deden dat nog niet. Omdat ik denk dat van die laatste groep veel mensen best willen en kunnen bijdragen, maar het gewoon vergaten, vraag ik u even na te gaan of u uw bijdrage al overmaakte. U mag het ook aan Gerda Figee vragen, persoonlijk of via de mail, want zij verwerkt de betalingen.
De ouderbijdragen komen terecht in het schoolfonds. Het schoolfonds wordt door de directie  beheerd en door de MR en OR gecontroleerd. Als richtlijn hebben bestuur en (G)MR een bedrag van € 30,00 per leerling bepaald, of € 3,00 per maand voor kinderen die later instroomden. Per abuis meldden we eerder het oude bedrag van € 27,50; als u dat bedrag wilt aanhouden is dat voor dit jaar ook prima. De bijdrage is sowieso vrijwillig, dus elk bedrag -hoger of lager dan de richtlijn- wordt gewaardeerd.  Het bankrekeningnummer van het schoolfonds is: NL75 RABO 0309.8125.34